Các lớp luyện thi tiếng Đức trình độ A1 – B2

Dành cho các bạn đã kết thúc chương trình học của một khóa, có nhu cầu thi lấy chứng chỉ theo từng trình độ, để phục vụ việc làm hồ sơ đi đoàn tụ, đi Aupair, đi du học nghề hoặc đi du học Lớp luyện thi A1 Đối tượng: học viên đã kết thúc […]

Khóa học tiếng Đức B2

Dành cho học viên: Muốn học tại một trường dành cho sinh viên nước ngoài tại Đức Muốn thể hiện kiến thức tiếng Đức vượt trội trong công việc Muốn chuẩn bị cho công việc trong lĩnh vực y tế Muốn nâng cao tiếng Đức lên trình độ B2 Muốn nhận một chứng chỉ tiếng […]

Khóa học tiếng Đức B1

Dành cho học viên: Muốn học tại một trường dành cho sinh viên nước ngoài tại Đức Muốn làm việc và định cư tại Đức Muốn nâng cao vốn tiếng Đức lên trình độ B1 Muốn nhận một chứng chỉ tiếng chính thống và được thế giới công nhận Kết thúc khóa B1 học viên […]

Khóa học tiếng Đức A2

Dành cho các bạn đã hoàn thành khóa tiếng Đức A1. Kết thúc khóa A2 học viên có thể: Hiểu và sử dụng những mẫu câu và các cách diễn đạt thường xuyên được sử dụng trong các tình huống hàng ngày. Giao tiếp được trong các tình huống đơn giản về việc trao đổi […]

Khóa học tiếng Đức A1

Dành cho học viên mới bắt đầu học tiếng Đức. Kết thúc khóa A1 học viên có thể: Giao tiếp được trong các tình huống đơn giản, khi người giao tiếp nói chậm rãi và rõ ràng. Hiểu và sử dụng được những câu đơn giản và những cách diễn đạt quen thuộc, thường xuyên […]